Sunday, October 4, 2009

Patuhilah Segala Nasihat dari Ustaz

Kerjakanlah seberapa banyak amalan soleh dan segerakalnalh melakukan taubat

untuk kesejahteraan di dunia dan di akhirat....!

No comments:

Post a Comment