Friday, October 9, 2009

Orang Islam itu bersaudara orang IslamOrang Islam itu bersaudara orang Islam, tiada boleh ia menganiayainya, dan tiada boleh membiarkannya dalam kehinaan dan tiada boleh mendustainya dan tiada boleh menghinakannya.
(H.R. Imam Muslim)

No comments:

Post a Comment