Friday, October 9, 2009

Janganlah kamu berdengki-dengkian - Siaran 57

CHE DAN BIN AHMAD,
Tel: HP 012-4932547 – Rumah 05- 7163954.
E-mail – hjdan@myjaring.net.
http://hjchedan.blogspot.com
Atau” http://www.hjchedan.blogspot.com


HAL EHWAL AGAMA ISLAM – SIARAN KE 57.


Jangan Kamu berdengki-dengki.


Dari Abi Hurairah r.a., katanya. ”Telah bersabda Rasulullah s.a.w: ”Janganlah kamu

berdengki-dengkian, dan janganlah kamu bertipu-tipuan dan janganlah kamu berbelakang-

belakangan, dan janganlah setengah kamu menjual di atas penjualan setengah kamu dan

jadikanlah kamu hai hamba Allah bersaudara.””Orang Islam bersaudara orang Islam, tiada boleh ia menganiayainya, dan tiada boleh

membiarkan (dalam kehinaan), dan tiada boleh mendustainya dan tiada boleh

menghinakanya.””Taqwa itu di sini – kata Nabi s.a.w. sambil menunjuk ke dadanya tiga kali, Sudah

cukup banyak kejahatan seorang itu, bahawa ia merendahkan saudaranya orang Islam.

Sekalian orang Islam atas orang Islam haram darahnya dan hartanya dan

kehormatannya,”Diriwayatkan oleh Imam Muslim.


Sekian dahulu untuk renungan bersama.--------------------oooooooooooooo-----------------

No comments:

Post a Comment