Tuesday, October 27, 2009

Bertaubat seumpama melalui jambatan..Bertaubat sepaeri keadaan seseorang iu melalui sebuah jambatan yang panjang yang dianya menuju kepada kebahagian hidup di dunia dan akhirat....

No comments:

Post a Comment