Friday, October 2, 2009

Kerjakanlah Amalan Soleh
Masjid menunggu anda untuk anda melakukan ibadat...

Berbuat baiklah pada dua orang ibu bapa mu!

No comments:

Post a Comment