Monday, August 16, 2010

Dosa mengumpat - Siaran 297

Dosa Mengumpat menghakis pahala dan segala amalan baik manusia. Oleh itu jauhkanlah perbuatan mengumnpat itu, demi untyk mendapatkan kebahagian di akhirat kelak.

No comments:

Post a Comment