Sunday, August 15, 2010

Amaran dan Celaan Meninggal Solat- Siaran Ke 295Bersabda Rasulullah s.a.w.


عن جابر بن عـبد الله قال رسول صل الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكـفر تـرك الصلاة


Diriwayatkan daripada Hazrat Jabir bin Abdullah r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersadba - Meninggalkan solah itu menghubungkan seseorang dengan kufur - Dalam riwayat yang lain - Meninggalkan solah menghubungkan dengan syirik dan kufur -(Hadis riwayat Imam Ahmad dan Muslim).


Ulasan.


Disebutkan dalah satu hadis bahawa apabila hari mendung, hendaklah kamu bersegera mendirikan solah, kerana meninggalkan solah akan menjadfi kafir. Maksud hadis ini ialah jangan sampai solah diqada kerana tidak mengetahui waktu solah yang terjadi disebabkan cuaca mendung. Oleh kerana sekiranya terjadi sedemikian pun masih dianggap sebagai meninggalkan solah. Betapa kerasnya amaran daripada Rasulullah s.a.w dengan menjatuhkan hukum kufur kepada seseorang yang meninggalkan solah.(Hadis 1- Kitab Fdilah Amal m.s. 33)


Sekian, Wassala mualaikum.....


--------------------oooooooooooo----------------

No comments:

Post a Comment