Saturday, May 1, 2010

Tidak mengeluarkan Zakat - Siaran 195Hj.Che’ Dan bin Ahmad

E-mail – hjdan@myjaring.net.
Blogger – http:// hjchedan.blogspot.com/
Atau juga – http:// www. yahoo.com/
Perihal Zakat – Siaran Ke 195


Pendahuluan.

بِسْمِ اللهِ الــرَّحْمـَنِ الــرَّحـِيـْم ِ.


Segala pujian bagi Allah s.w.t. Tuhan yang mencipta segala kejadian. Selawat dan salam ke atas Junjungan Besar Nabi Muhammad s.a.w. serta keluarga dan sahabat-sahatnya sekalian.

Penulis bersyukur kepada Allah s.w.t. kerana atas limpah kurniaNya dapat penulis meneruskan penyampaian Siaran Blog ini sebagai sumbangan jariah penulis kepada masyarakat Islam di negara ini.
MASALAH AGAMA - SIARAN KE 195.

Perihal Zakat.

Ketahuilah anda sekalian, moga-moga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang bersih suci, yang sentiasa menyebut nama Tuhan seraya bersembahyang dan tidak pula melebihkan kehidupan dunia daripada akhirat, yang ia tentu sekali lebih utama dan kebih kekal.

Bahawasanya zakat itu adalah salah satu asas bina Islam yang lima. Allah s.w.t telah satukan sebutan zakat dengan sebutan sembahyang di dalam KitabNya, maka berfirman Allah s.w.t.

وَأ َقـِيْمُوا الصَّلـَوة َ وَآتـُوْا الزَّكـَوة َ, وَمَا تـَقـَد ِّ مُوا لِأ َ نـْفـُسِكُمْ مِنْ خـَيْرٍتـَجِد ُوْه ُ عـِنْدَ اللهِ, إِنَّ الله َ بِمـَا تـَعْمـِلـُوْن َ
بَصِيـْرُ. (البقرة اية 011)
Artinya: ”Dan dirikanlah sembahyang dan keluarkanlah zakat, dan setiap pekerjaan baik yang kamu kerjakan untuk diri mu, nescaya akan kamu dapati kembali nanti pada sisi Tuhan, sesungguhnya Tuhan melihat apa yang kamu kerjakan:
(Al-Baqarat: ayat 110)


Firman Allah s.w.t lagi:

اَلـَّذِيْنَ يـُقِـيْمُوْنَ الصَّلـَوة َ وَمِمـَّا رَزَقـْنَاهُمْ يُنـْفِـقـُوْنَ. أ ُوْلـَءك هـُم ُ الـْمؤمِنُوْنَ حـَقـًّـا.
Artinya: Mereka yang mengerjakan sembahyang, dan membelanjakan setengah dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang sebenarnya berinman. (ASl-Anfal ayat 3-4)

Firman Allah s.w.t. seterusnya:

وَالـْمِنـُوْن َ وَالـْمُؤْ مِنـَاتُ, بَعْضُهُمْ أ َوْلـِيـَاءُ بَعـْض ٍ .يـَأ ْ مُرُوْن َ بـِالـْمَعْرُوْفِ, وَيـَنـْهَوْن َ عَـنِ الـْمنـْكـَرِ,وَيـُقـِيْمُوْن َ
الصَّلـَوة َ, ويوتون الزكـوة, وَيُطِيْعُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلـَهُ, أ ُوْل َـءِـكَ سَيـَرْ حـَمُهُمُ اللهُ, إِنَّ اللهَ عـَزِيْزٌ حـَكِـيْمُ.

(التوبة: 71)

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan, setengah mereka menjadi pemimpin kepada setengah yang lain, mereka menyuruh berbuat yang baik dan melarang berbuat yang jahat, dan mereka mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat, serta mentaati Allah dan RasulNya. Itulah orang-orang yang akan diberi rahmat oleh Tuhan, sesungguhnya Tuhan itu Mahakuasa lagi Bijaksana. “ (At-Taubat ayat 71)

Sabda Rasulullah s.a.w.:
مَنْ كـَانَ يُؤْمِنُ بـِالله ِ وِالـْيَوْم ِالْأ َاخِرِ فـَلـْيُـؤ َ دِّ زَكـَاة َ مَالـِهِ.
Artinya: ”Barangsiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia menunaikan zakat hartanya.”
( HR al-Bukhari dan Muslim)

Jelaslah menurut Hadis Rasulullah s.a.w. ini, bahawa sesiapa yang tidak menunauikan zakat hartanya, tidak boleh diangap seorang Mukmin sebenarnya.

Hendaklah anda ketahui juga bahawa orang yang bersembahyang, berpuasa dan telah menunaikan hajinya, tetapi belum mengeluarkan zakat, niscaya Tuhan tidak akan menerima sembahyngnya, dan puasanya, serta hajinya sehingga ia mengeluarkan zakat. Sebab semua perkara ini adalah bertalian satu dengan yang lain. Tuhan tidak akan menerima dari hambanya setengah ibadatnya, sehingga ia menyempurnakan kesemuanya, demikianlah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rasulullah s.a.w.

Kesimpulan.
Ketahuilah anda sekalian se

No comments:

Post a Comment