Wednesday, May 5, 2010

Perbuatan Yang Terlupa - Siaran 206


Pantai peranginan Batu Feringgi yang istimewa.....

Komplex Tun Abdul Razak (KOMTAR) untuk pejabat-pejabat


Kerajaan dan pusat membeli-belah.


Ferry dari Mainland ke Pulau PinangKota Fort Cornwalis,Pulau Pinang(Penang)

Che dan bin Ahmad
Email:
hjdan@myjaring.net
Blog Add: http://hjchedan.blogspot.com/


Ehwal Agama Islam: Siaran 206

Perbuatan Yang Terlupa

Firman allah s.w.t.


ا فِىْ السـَّمَوَتِ وَمَا فِىْ الأ َرْضِ, وَإِنْ تـُبْدُوْا مَا فِىْ أ َنـْفـُسـِكُمْ أ َوْ تـُخْفـُوْهُ يَحَاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ
البقرة 284)


“Kepunyaan Tuhan segala yang ada di langit dan di bumi. Sekiranya kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu, atau kamu sembunyilkan, nescaya Allah akan memperhitungkan kamu juga.
(Al-Baqarah:L 284)

Ketika ayat ini turun, para sehabat merasa gelisah,lalu mendatangi Rasulullah s.a.w. seraya berucap: Kami telah di bebankan sesuatu yang kami tidak sanggup mengindarinya.

Apa yangh mereka faham dari maksud ayat tersebut, iaitu Allah s.w.t. akan membalas dan menghitung segala sesuatu yang mereka lakukan, hinggakan kepada apa yang terlibat di hati mereka juga. Rasulullah s.a.w. menyangkah pendapat tersebut dengan sabdanya: “Apakah kamu nahu berkata sebagaimana yang dikatakan oleh kaum Bani Israil, iaitu: Kami dengar, tetapi tidak mahu patuh”. Jangan begitu!... tetapi katakanlah: Kami dengar dan patuh.” Kami mohon kerampunanMu, wahai Tuhan! kepadaMU jualah kami akan kembali.”

Para sehabat setuju dengan petunjuk Rasulullah s.a.w. itu, maka oleh itu Allah s.w.t. telah turunkan ayat-ayat yang lain, iaitu firmanNya:
آمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا ا ُنْزِلَ إِلـَيْهِ مِنْ رَبـِّهِ,
وَالـْمُؤْمِنـُوْنَ. (البقرة: 285)
“Telah beriman Rasul itu kepada apa yang di turunkan Allah ke atasnya, demikian pulalah orang-orang yangberiman. (Al-Baqarat : 285)

Allah s.w.t. telah menceritakan kepada kita peristiwa orang-orang yang beriman tadi dalam ayat ini dan ayat-ayat yan berikutnya; yaitu dengan sebab doa mereka Allah tidak akan mengira salah atas perkara yang dibuat dengan terlupa atau terkhilap (tidak disengajakan). Dan Allah tidak akan memberatkan mereka atas sesuatu yang mereka tidak menyaggupi. Hingga ke akhir yang diceritakan di dalam ayat-ayat yang berikutnya dari surah Al-Baqarat.

Sesungguhnya Allah s.w.t. telah mengqabulkan doa para sehabat itu dengan meringankan dan memudahkan serta mengangkat bebanan yang mereka runsingkan itu, yang mana kita sekalian harus mengucap syukur terhadap Allah s.w.t. kerananya itu.
Rasulullah s.a.w. telah menerangkan maksud ini dalam sebuah hadis yang berbunyi:
تـُجُوِّزَ لِي ْعَـنْ أ ُمـَّتِيْ الـْخَطَأ ُ وَالنـِّسـْيَانُ, وَمَا اسْتـَكـْرِ هُوَاعـَلـَيْهِ, وَمَا حـَدَّ ثـُوْا بـِهِ أ َنـْفـُسَهُمْ, مَالـَمْ يـَقـُوْلـُوْا أ َوْيـَعـَمَلـُوْا.

Maksudnya: ”Dimaafkan (tidak dikira salah) atas umatku khilap atau lupa dan perbuatan yang dipaksakan, juga apa yang terlintas di hati, selagi mereka tidak mengatakan atau mengamalkan.”
(H.R.Bukhri dan Muslim)

Kesimpulan:
Umat Islam yang mengerjakan sesuatu perkara yang ditegah dengan secara tidak sengaja atau secara terlupa atau secara dipaksa atau apa-apa perkara yang tidak baik yang terlintas dihati mereka tidaklah menjadi satu kesalahan dengan syarat selagi mereka tidak melakukan atau ucapan perkara-perkara jahat itu’

Sekian dahulu buat sementara waktu dan akan kembali semula di Blog ini dalam masa yang singkat nanti.Wassala mualaikum….


---------------ooooo------------------

No comments:

Post a Comment