Wednesday, May 5, 2010

Perihal Taqwa - Siaran 203


Mengadakan ibadat korban banyak pahalanhya.

Menuntut Ilmu berganda pahala juga.


Berzikir mengingati Allah juga banyak mendapat pahala.
Menghadiri majlis ilmu mendapat pahala yang berhganda.


Mengerjakan sembahyang berjemaah di masjid besarpahjalanya.Che dan bin Ahmad
Email:
hjdan@myjaring.net
Blog Add: http://hjchedan.blogspot.com/

Ehwal Agama Islam: Siaran 203

Perihal Taqwa.

Firman Allah s.w.t. :
يَأ َيـُّهَا الـَّذِيْنَ آمَنـُوْا اتـَّقـُوْا اللهَ حـَقَّ تـُّقـَاتِهِ, وَلَا تـَمُوْتـُنَّ إِلَّا وَأ َنـْتـُمْ مُسْلـِمُوْن َ. وَاعْتـَصِمُوْا بِحَبـْلِ اللهِ جـَمِيـْعًا وَلَا تـَفـَرَّقـُوْا, وَاذ ْكـُرُوا نِعـْمَتَ اللهِ عـَلـَيـِكـُمْ إِذ ْ كـُنـْتـُمْ أ َعـْدَاءَ فـَأ َلفَ بـَيـْنَ قـُلـُوْبِكـُمْ فـَأ َصِبَحـْتـُمْ بِنـِعْمَتـِهِ إِخْوَانـًا, وَكـُـنـْتـُمْ عـَلىَ شـَفـَا حـُفـْرَةٍ مِنَ النـِّارِ فـَأ َنـْقـَذ َكـُمْ مِنـْهـَا, كـَذ َلـِكَ يـُبـَيـِّنُ اللهُ لـَكُمْ آيـَاتِهِ لـَعـَلـَّكـُمْ تـَهـْتد ُوْنَ. وَلـْتَكـُنْ مِنـْكـُمْ أ ُمَّة ٌ يـَدْعـُوْنَ إِلىَ الـْخَيـْرِ, وَيَأ ْمـُرُوْن َ بِالـْمـَعْرُوْفِ, وَيـَنـْهَوْنَ عـَنِ الـْمُنـْكـَرِ, وَأ ُوْلـَءِـكَ هُمُ الـْمُفْـلِحُونَ. وَلَاتـَكُوْنـُوْا كـَالـَّذِيْنَ تـَفـَرَّقـُوْا وَاخْتـَلـَفـُوْا مِنْ بِعـْدِ مَا جَاءَهـُمُ الـْبـَيـِّنَاتُ, وَأ ُوْلـَـءِـكَ لـَهُمْ عـَذَابٌ عـَظِيْم ٌ.( آل عمران 105-102)
“Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kamu kepada Allah, seungguh taqwa. Danjanganlah sampaikamu mati,melainkan do da;lam Is;lam yang sebenarnya. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Asllah dan janganlah berpecah be;lah, ingatlah kurnia Allah atas kamu, ketika kamu dahulu beremusuh-musuhan,lalu di peerteguhkannya hatikamu (dalam agama Allah, ingatlah kurnia Allah atas mu, sehingga dengankjurnia Allah itu,kamju menjadi ber5saudara.

Kamu dahulu berada diterpi lubang nderaka, lalu dise;amatkan kamu daripadanya. Begitu Allah menjelaskan keterangan-keterangannya kepada kamu supaya kamu menuruti jalan yangbenar. Adakanlah di antara kamu umat yang mengajak kepada kebajikan, penyuruh mengerjalan yang benar danmelarangf dari membuat yangsalah, mereka itulah orang-orang yang beruntyung. Danjanganlah kamu menjadi serupa denmgan orang-oranmg yang telah beerprecah belah dan berseliaseh faham sesudah datang kepadanya bunti-bukti yang terang. Mereka itulah orang-orang yang akan memperoleh siksa yang dahsyat.
(Al-Quran, Surah Ali-Imran ayat 102-105).

Firman Allah s.w.t. lagi:

يَأ َيُّهَا الـَّذِيْنَ آمـَنُوْا اتـَّقـُوْا اللهَ حـَقَّ تـُقـَاتـِهِ.
(ال عمران: 102)
“Wahai orang-orang yang beriman..! bertaqwalah kepada Allah sesungguh tawqa.” (Ali-Imran: 102)
Firman Allah s.w.t. lagi:

وَلـَقـَدْ وَصَّيـْنـَا الـَّذِيْنَ أ ُوْتـُوْا الـْكِتـَابَ مـِنْ قـَبْلـِكـُمْ
وَإِيـَّاكـُمْ أ َنِ اتـَّقـُوْا اللهَ.(النساء: 131)“Dan Kami telah perintahkan kepada orang-orang yang diberikan Kitab sebelum kamu, dan juga kepada kamu supaya bertaqwa (patuh) kepada Allah.”
(An-Nisa’: ayat 131)

Firman Allah s.w.t. lagi:وَاتـَّقـُوْا اللهَ وَاعـْلـَمـُوْا أ َنَّ اللهَ مـَعَ الـْمـُتـَّقـِيْنَ
(البقرة: 194)“Bertaqwalah (patuhlah) kamu kepada Allah, dan ketahuilah bahawa Allah bersama-sama orang yang memelihara diri dari kejahatan.”
(Al-Baqarah ayat 194)

Firman Allah lagi:
وَاتـَّقـُوْا اللهَ وَيـَعـْلـَمـُكـُمُ الله(ألبقرة: 282)“Bertaqwalah kamu kepada Allah, dan Dia akan mengajar kamu.” (Al-Baqarah: 282)

Firman Allah s.w.t. lagi:
يَأ َيـُّهـَا الـَّذِيـْنَ آمـَنـُوْا إِنْ تـَتـَّقـُوْا اللهَ يـَجـْعـَلَ لـَكـُمْ فـُرْ قـَانـًا وَيـُك كـَـفـِّرْ عـَنـْكـُمْ سـَيـِّـءِـا تـِكـُمْ وَيـَغـْفـِرْ لـَكـُمْ,وَاللهُ ذ ُوْ الـْفـَضْلِ الـْعـَظـِيـْم ِ.(الأنفل 29)“Wahai orang-orang yang beriman…! Kiranya kamu takut kepada Allah, niscaya Dia (Allah) akan mengurniakan kamu pengenalan untuk membeza (antara yang benar dengan yang salah) dan dihapuskannyalah kesalahan-kesalahan kamu serta mengampuni kamu dan Allah mempunyai kelebihjan yangbesar.”
(Al-Infal ayat 29)

Firman Allah lagi :
وَيـُنـَجـِّيْ اللهُ الـَّذِيـْنَ اتـَّقـُوْا بـِمـَفـَازَتـِهـِمْ لَا يـَمَسـُّهُمُ السـّوْءُ وَلَاهـُمْ يـَخـْزَنـُوْنَ. (الزمر: 61“Dan Tuhan menyelamatkan orang-orang yang memelihara dirinya dari kejahatan (orang-orang yang bertaqwa) ke tempat keberuntungan, mereka tiada disinggung oleh keburukan dan mereka tiada berdukacita.” (Al-Zamar: 61)

Firman Allah s.w.t. lagi :
وَمـَنْ يـَـتـَّـقِ اللهَ يـَجـْعـَلْ لـَهُ مـَخـْرَجـَا.
وَيـَرْزُقـْهُ مِنْ حـَيـْثُ لَا يـَحـْتـَسِبُ
(الطلاق: 3-2)
“Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah (dengan mematuhi segala perintahnya dan menjauhi larangannya (niscaya Allah akan mendorongkan baginya jalan keluar (dari kesulitan), dan Dia (Allah) akan memberikan rezeki kepadanya dari sumber yang tiada diduga” (At-Talaq: 2 – 3)

Firman Allah lagi:
وَمـَنْ يـَتـَّـقِ اللهَ يـَجـْعـَلْ لـَهُ مـِنْ أ َمـْرِهِ يـُسـْرًا.
(الطلاق: 4)
“Dan sesiapa bertaqwa (takut) kepada Allah, niscaya Allah akan memudahkan segala urusannya. (At-Talaq: 4)

Firman Allah s.w.t. lagi :
وًمـَنْ يـَتـَّـقِ اللهَ يـُكـَفـِّرْ عـَنـْهُ سـَيِّـءـَآ تـِهِ
وِيـُعـْظِـمُ لـَه ُ أ َجـْرًا (الطلاق: 5


Kesimpulan:

Allah s.w.t. telah menjanjikan kemuliaan di sisiNya dengan taqwa,bukan dengan sebab keturunan, bukan dengan sebab harta kekayaan dan bukan dengan sebab-sebab yang lain. Bukankah dengan taqwa itu Allah danRasulNya telah menjanjikan berbagai-bagai kebaikan dan kebahagian, darjat dan kebajikan, kesempurnaan dan kemenangan, harta kekayaan dan keuntungan.


Semuanya itu agak terlalu panjang jika mahu diceritakan di sini, dan terlalu sukar mahu di hitung.
Madahku:

Mengenal Tuhan tetapi membelakangiNya.
Bukankah itu celaka namanya.
Segala bencana dalam mentaati Tuhan.
Tak akan membahayakan jika dapat ditahan.
Kemuliaan haqiqi mentaqwakan Tuhan.

Sekian dahulu, dan penulis akan menyambung lagi dalam hal ini dalam masa yang terderkat nanti.
Wassala mualaikum........

--------------ooooooooo-------------

No comments:

Post a Comment