Saturday, May 15, 2010

Menghormati Ibu Bapa - Siaran 240http://hjchedan.blogspot.com/
atau hjdan@myjaring.net

Siaran yang Ke 240

MENGHORMATI IBU BAPA MELALUI PERKATAAN.

Setiap orang orang harus berhati-hatri apabila mengucapkan sesuatu perkataan agar tidak menyakiti hati seseorang, terutamanya ibu bapa.

Mengucapkan perkataan yang baik merupakan salah satu cara menghormati ibu bapa. Dalam hal mengucapkan perkataan-perkataan yang baik ini, perkara-perkara berikut hendaklah diberi pehatian;

a. Sentiasa mengucap terima kasih kepada ibu bapa apabila mereka selesai
melakukan sesuatu khidmat kepada kita seperti memasak, mengejutkan dari
tidur, memberi nasihat pengajaran dan saebagainya.

b. Sentiasa merendahkan suara ketika bertutur dengan mereka.

c. Sentiasa memperkatakan perkara-perkara yang membawa faedah

d. Sentiasa memilih dan menggunakan perkataan-perkataan yang sopan dan sedap
didengarinya.

e. Sentiasa berfikir dahulu sebelum mengucapkan sesuatu agar ia tidak
menyinggung hati dan perasaan mereka.

f. Sentiasa mendoakan kesejahteraan mereka dalam setiap perkara yang mereka
lakukan.


Anak-ana yang menguycapkan perkataan yang baik apabila bertutur dengan ibu bapa akan sentiasa mendapat kerahmatan dan keredaan Allah SWT. Ini akan menjaminkan kehidupan yang lebih sempurna di dunia dan di akhirat.

Jiusteru itu maka adalah dinasihati kepada sekalkian yang berkenaan supaya melaksanakan tanggungjawab mereka sebagaimana yang di dedahkan di atas semnoga anda sekalian beroleh kebahagiabn dan aman maknur. Amin...

Sekian, dahulu....

Wassala mulaikum......


--------------ooooo

No comments:

Post a Comment