Tuesday, April 27, 2010

Pegawai Tinggi RAMD Terima Pingat - Siaran 193Hj.Che’ Dan bin Ahmad

E-mail –
hjdan@myjaring.net.
Blogger – http:// hjchedan.blogspot.com/
Atau juga – http:// www. yahoo.
com/

Pegawai Tinggi RAMD terima Pingat..


Pada 17 April 2010 YB.Menteri Pertahanan Malaysia telah menyampaikan Pingat Jasa Malaysia (PJM) kepada bekas-bekas pegawai tinggi Regimen Askar Melayu DiRaja bertempat di Kelab Regimen Askar Melayu DiRaja, Kuala Lumpur.

Di antara yang menrima pingat tesebut termasuklah bekas Panglima Angkatan Tentera Tun General Ibrahim Ismail.
Gambar-gam disiarkan untuk catatan sejarah.
Sekain,terima kasih.
-------------ooooooooooo--------

No comments:

Post a Comment