Wednesday, December 30, 2009

Setiap masa jangan abaikan keselamatan
Melintasi jalan keretapi yang tidak berpagar amatlah merbahaya sekali, perlulah berhati-hati dan jangan abaikan keselamatan anda dan sekeluarga.

No comments:

Post a Comment