Thursday, December 3, 2009

Mengenal Keaiban Diri - Siaran 120

Mengenal Keaiban Diri – Siaran 120.

Kita hendaklah mengenal keaiban diri sendiri supaya kita dapat membetulkannya dan dengan itu setelah kita betulkan segala perbuatan aib yang secara kita tidak ketahuinya, maka masyarakat akan memandang mulia pada diri kita.


Terdapat empat cara yang kita akan mengetahui keaiban-keaiban diri sendiri yang kita misti berusaha membetulkannya segala perlakuan keaiban tersebut:


(1). Pertama – Hendaklah kita berdamping dengan seorang ulama’ atau guru yang bijaksana dan ia boleh menunjukkan perlakuan keaiban yang secara tidak sedar kita lakukan sehari-hari. Justeru itu apabila dia menasihati untuk membetulkan segala keaiban yang kita lakukan itu, maka hendaklah kita lakukan yang baik dengan segera supaya diri kita hilang dari perlakuan keaiban tersebut dan dengan itu masayarakat akan memandang mulia pada kita.


(2). Hendaklah kita mencari seorang teman karib yang boleh dipercayai, bijaksana dan lurus agamanya. Teman ini kita minta ia perhatikan segala gerak geri kita, dan meminta ia membuat makluman apa yang ia dapati perlakuan sumbang yang kita lakukan.


(3). Kita hendaklah mengambil faedah dan berlapang dada mengambil tahu segala perbuatan kita yang diberi cacian oleh musuh-musuh kita, masyarakat setempat dan pegawai-pewai di mana tempat yang kita bertugas.


(4). Kita henadaklah suka bergaul dengan orang ramai, kemudian setiap apa yang kita dapati dalam pergaulan itu yang menjadi cacian mereka atau celaan mereka hendaklah kita ambil perhatian yang serious dan segera membetulkannya.


Maka sudah menjadi bukti bagi mereka yang mengamalkan ke empat-empat perkara di atas ianya telah menjadi srorang manusia yang baik budi pekerti dan amat dipandang mulia dan disanjung tingi oleh masyarakat.


Maka mulai hari ini anda amalkan demikian semoga anda akan menjadi manusia yang mulia, berguna dan dihormati masyarakat.

Sdekian dahulu, dan diucapkan:

Wassala mualaikum warahmatulla hiwabarakatuh....!-------------------oooooooooooooooo--------------------

No comments:

Post a Comment