Sunday, September 5, 2010

Orang Musyrik - Siaran 319


Hj.Che Dan bin Ahmad

E-mail – hjdan@myjaring.net.
Blogger – http:// hjchedan.blogspot.com/
Atau juga – www.blogspot.com
5 September 2010. Sunday.

Kamus Istilah Fiqh – Siaran 319

Orang Musyrik – Siaran 319


Bermaksud Orang Musyrik adalah yang mempercayai sesuatu itu lebih berkuasa daripada Allah maka dia dikenal sebagai orang musyrik. Dia lebih bergantung harap kuasa lain selain meminta daripada Allah.

Orang musyrik sanggup menghabiskan sejumlah wang semata-mata untuk berjumpa dengan bomoh atau dukun bagi mendapatkan sesuatu. Syirik yang dilakukan kadangkala melibatkan makam atau kubur alimi ulama.

Syirik Akbar.

Dia menyembah benda seperti kubur, pokok, batu dan sebagainya serta meanggap dirinya lebih rendah daripada benda-benda tersebut.

Syirik Asghar.

Kebiasaannya, Syirik ini terjadi apabila seseorang itu melakukan sesuatu dengan tujuan untuk menunjuk-nunjuk.

Syirik Amali.

Bermaksud ialah percaya ada kuasa lain yang berkuasa selain Allah. Syirik ini boleh menyebebkan seseorang itu terkeluar daripada Agama Islam.

Orang yang syirik dia tidak diampun dosanya oleh Allah s.w.t. melainkan ia bertaubat nasoha dan memohon ampun pada Allah di atas kesalahannya, dan berjanji tidak akan melalkukan lagi seperti itu.

Firman Allah s.w.t.


إِنَّ اللهَ لَا يَغـْفِرُاَنْ يُشـْرِكَ بِهِ وَيَغـْفِرُ مَا دُوْنَ

ذَ لِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ ط. وَمَنْ يُشـْرِكْ بِا للهِ فـَقـَدْ

ضَلَّ ضَللاً بَعِيْدًا. النساء (116)

“Sesungguhnya Allah tiada mengampuni ,jika Dia dipersekutukan dengan yang lain dan Dia mengampuni (dosa) yang kurang dari pada itu bagi siapa yang dikehendakiNya. Barang siapa mempersekutukan Allah, sesungguhynya ia telah sesat dengan kesesatan yang jauh.
(An-Nisa’ ayat 116)

Sekianlah dahulu maka anda hendaklah berhati-hati supaya anda tidak terjatuhb ke dalam golongan syirik yang dibincangkan di atas., Amin…..!.

Wassala mualaikum…..!


----------------oooooooooooo-------------------

No comments:

Post a Comment