Sunday, September 5, 2010

Menjadi Kafir - Siaran 320Hj.Che Dan bin Ahmad

E-mail – hjdan@myjaring.net.
Blogger – http:// hjchedan.blogspot.com/
Atau juga – www.blogspot.com
5 September 2010. Sunday.Orang Kafir – Siaran Ke 320


Bermakna ialah Orang yang menidakkan keesan Allah, Kenabian Nabi utusan Allah serta mengingkari segala syari’at-Nya dianggap sebagai kafir. Mereka ini samalah seperti orang yang tidak mahu beriman dengan ajaran Islam.

Kufur dibahaghikan kepada tiga tahap iaitu:

1. Kufu Jahil.

Kufur yang disebabkan oleh kebodohannya sendiri. Ini mungkin terjadi kerana dia tidak mahu bertanya kepada orang yang lebih arif atau tidak mahu belajar tentang sesuatu perkara yang boleh menyebabkan menjadi kufur.

2. Kufur Juhdi (’Inadi)

Kufur ini terjadi kerana timbulnya rasa takut akan kehilangan pangkat atau pengaruh jika beriman kepada Allah. Misalnya dia bercinta dengan wanita kafir, oleh keeana sayangnya pada wanitu itu ia sanggup menurut segala ajaran dari wanita kafir itu.

3. Kufur Hukmi.

Kufur yang terjadi setelah berlaku sesuatu yang bertentangan dengan keimanan seseorang seperti menghina al-Quran atau menghina agama Isalam dan sebagai lagi.

Penutup.

Oleh yang demikian anda hendaklah berhati-hati dalam hal ini supaya tidak terkeluar dari agama Islam dan menjad kafir.
Sekianlah dahulu, dan diucapkan Selamat Menyambut Hari Raya Aidilfitri 1431/2010.

Wassala mualaikum.....!

-------------ooooooooooooo-------------

No comments:

Post a Comment