Monday, March 22, 2010

Tingkatkan Ilmu Pengetahuan - Siaran 169
Che Dan bin Ahmad.
E-mail – hjdan@myjaring.net.TINGKATKAN ILMU PENGETAHUAN - SIARAN KE 169Segala pujian bagi Allah s.w.t. Tuhan yang mencipta segala kejadian. Selawat dan salam ke atas Junjungan Besar Nabi Muhammad s.a.w. serta keluarga dan sahabat-sahatnya sekalian.

Orang yang Bertaqwa.

Nilai sebenar kewujudan insan yang dilantik sebagai khalifah Allah dimuka bumi ini, dirangkumi dalam satu kalimah yang mudah subutannya tetapi begitu bermakna pengisian dan penghayatannya. Itulah yang disebutkan sebagai takwa sepertimana yang dinyatakan oleh Allah s.w.t. menerusi firman-Nya:إِنَّ أ َكـْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أنـْقـَكُمْ إِنَّ اللهَ عـَلِيمٌ خـَبِيرٌ )13”Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih taqwaannya di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Surah Hujarat ayat 13)
Sebagai hamba Allah kita seharusnya berusaha untuk melaksanakan amalan soleh dan setiap ketika serta menjauhi segala larnagNya. Dalam erti kata yang lain, seorang Muslim yang beriman seharusnya mendidik diri, keluarga dan masyarakat serta memenuhi tuntutan ibadah.
Proses pendidikan ini tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna sekiranya seorang Muslim itu tidak mempunyai ilmu atau memahami perkara-perkara asas di dalam Islam.
Seorang Muslim itu hendaklah sentiasda meningkatkan dirinya dengan ilmu pengetahuan.Perkara-perkara asas ilmu pengertahuan merangkumi kehidupan manusia bermula dari kelahirtan sehinggalah mereka kembali kepada Allah s.w.t.
Di samping itu juga ilmu pengetahuan mengenai perkara-perkara asas ini (fardhu ’ain) adalah penting dalam membentuk diri kita menjadi seorang hamba Allah yang bertaqwa.Justeru itu penulis mencatatkan makalah ini sebagai salah satu usaha untuk menampilkan Islam sebagai satu cara atau aturan hidup yang lengkap, sempurna dan diredhai oleh Allah s.w.t.Sabda Rasulullah s.a.w. :-
أ َنْتَ الـْمَعْرُوْفَ, وَاجْتَنِبِ الـْمُنْكَرَ وَانْظـُرْ مَا يُعْجِبُأ ُذُنـَكَ أَنْ يَقُوْلَ لـَكَ الـْقَوْمُ إ ِذَا قُمْتَ مِنْ عِنْدِهِمْ فـَأ ْتِهِ,وَانْظُر ِ الـَّذِىْ تَكْرَهُ أ َنْ يَقُوْلَ لـَكَ الـْقَوْمُ إ ِذَا قُمْتَ مِنْعِنْدِهِمْ فَاجْتـَنبْهُ. (رواه الجماعه
Kebajikan hendaklah kamau perbuat dan yang mana munkar hendaklah kamu jauhkan dan kamu fikir dan tilik lebih dahulu daripada kamu bertutur akan pertuturan yang mana suka dan manis telinga engkau mendengarnya, ditaqdirkan kalau pertuturan itu terhadap pada engkau ketika kamu berjauhan daripada penutur; maka pertuturan itu eloklah dikeluarkan dan sebaliknyapun begitu juga. (Riwayat Al-Jama’ah).
Tada serupa orang berimu dengna tidak berilmu
Firman Allah s.w.t.قـُـلْ هـَلْ يـَسـْـتـَـو ِى الـَّذ ِيـْنَ يـَعـْلـَمـُوْن َ وَالـَّذ ِيـْن َ لَا يـْعـْلـَمـُوْن َ.
( الزمر اية 9)Katakanlah tiada serupa orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan orang-orang yang tiada berilmu pngetahuan.
(Al-Zamr ayat 9)
Allah s.w.t menerangkan orang-orang yang tidak berilmu pengetahuan itu tidaklah serupa dan setaraf dengan mereka yang ada mempunyai ilmu pengetahuan. Justeru itu seorang itu hendaklah sentiasa meningkatkan ilmu pengetahuannya supaya ia di angkatkan darjatnya.

Allah s.w.t. menyeru jika tiada orang yang berilmu di dalam satu qariah itu untuk mengajar ilmu khusnya ilmu agama hendaklah sebahagian dari mereka keluar menuntut ilmu supaya apabilla mereka kembakli kelak boleh mengajarkan kepada mereka yang nasih tidak berilmu pengetahuan.

Firman Allah s.a.w.t.

فـَلـَوْلَانـَفـَرَ مـِنْ كـُلِّ فـِرْقـَةٍ مـِنـْهـُم ْ طـَاءِـفـَـة ٍ لـِيـَتـَفـَقـُّهـُوْا فـِى الـد ِّ يـْن ِ.
(النحل 122)

Ertinya: Mengapa tidak ada sekelompok pun dari golongan mereka itu yang berangkat untuk menambah ulmu pengetahuan agama.
(Al-Nakhl ayat 122)Bila kembali hendaklah mengajar kaumnya.

Sekembali mereka dari menuntut ilmu itu hendaklah mereka menyanmpaikan ilmu itu kepada mereka yangh masih tinggal di dalam keadaan tidan berilmu.

Firman Allah s.w.t.

وّلـِيُنـْذِرُوْا قـَوْمَهـُمْ إِذَا رَجَعـُوْا إِلـَيْهـِمْ
لَعـَلَّهُمْ يَحـْذَرُوْنَ . (التوبة: 122

“Hendaklah mereka memberikan pengajaran kepada kaumnya apabila telah kembali kepada mereka nanti, mogoa-moga mereka berhati-hati (at-Taubat ayat 122)

Larangan Sembunyiukan Ilmu Pengetahuan.

Seorang itu adalah di tegah untuk menyembnunyikan ilmu pengetahuannya kepada masyarakat yang belum lagi berilmu.
Khususnya apabila mereka keluar pergi menuntut ilmu dan sekembalinya hendaklah mengajar mereka yang masih lagi belumberilmu teeutamanya dfidalamilmu aganmaIslam.

Berdosa menyembunyikannya.

Firman Allah s.w.t.وَمـَن ْ يـَكـْتــُمـْهـَا فـَـإ ِ نـَّه ُآثـِـمٌ قـَلـْبـُهُ.Barang siapa menyembunyi -kannya (penyaksian) Maka berdosalah hatinya.
(al-Baqarah 283)

KESIMPIULAN.

Allah s.w.t. mengangkatkan beberapa darjat kepada mereka yang berilmu pengetahuan tinggi. Maka sekalian Muslimin hendaklah mengambil peluang keemasan itu.
Firman allah s.w.t.

يـَرْفـَعُاللهُ الـَّذ ِيـْن َ آ مـَنـُوْا مـِنـْكـُمْ وَالـَّذِ يـْنَ

اُوْ ءـُ الـْعـِلـم َ دَرَجـَاتٍ (المجادلة 11
Allah telah mengankat orang-orang yang beriman dari golongan kamu dan begitu pula orang-orang yang dikurniai ilmu pengetahuan beberapa darjat.
(Al-Mujadalah ayat 11)

Seakian, wassala mulaikum ……

----------------------------ooooooooooooooooo------------------------

Che Dan bin Ahmad.
E-mail – hjdan@myjaring.net.MENINGKATKAN ILMU PENGETAHUAN - SIARAN KE 169Segala pujian bagi Allah s.w.t. Tuhan yang mencipta segala kejadian. Selawat dan salam ke atas Junjungan Besar Nabi Muhammad s.a.w. serta keluarga dan sahabat-sahatnya sekalian.

Orang yang Bertaqwa.

Nilai sebenar kewujudan insan yang dilantik sebagai khalifah Allah dimuka bumi ini, dirangkumi dalam satu kalimah yang mudah subutannya tetapi begitu bermakna pengisian dan penghayatannya. Itulah yang disebutkan sebagai takwa sepertimana yang dinyatakan oleh Allah s.w.t. menerusi firman-Nya:
إِنَّ أ َكـْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أنـْقـَكُمْ إِنَّ اللهَ عـَلِيمٌ خـَبِيرٌ )13(
”Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih taqwaannya di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Surah Hujarat ayat 13)Sebagai hamba Allah kita seharusnya berusaha untuk melaksanakan amalan soleh dan setiap ketika serta menjauhi segala larnagNya. Dalam erti kata yang lain, seorang Muslim yang beriman seharusnya mendidik diri, keluarga dan masyarakat serta memenuhi tuntutan ibadah.Proses pendidikan ini tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna sekiranya seorang Muslim itu tidak mempunyai ilmu atau memahami perkara-perkara asas di dalam Islam. Seorang Muslim itu hendaklah sentiasda meningkatkan dirinya dengan ilmu pengetahuan.Perkara-perkara asas ilmu pengertahuan merangkumi kehidupan manusia bermula dari kelahirtan sehinggalah mereka kembali kepada Allah s.w.t. Di samping itu juga ilmu pengetahuan mengenai perkara-perkara asas ini (fardhu ’ain) adalah penting dalam membentuk diri kita menjadi seorang hamba Allah yang bertaqwa.Justeru itu penulis mencatatkan makalah ini sebagai salah satu usaha untuk menampilkan Islam sebagai satu cara atau aturan hidup yang lengkap, sempurna dan diredhai oleh Allah s.w.t.Sabda Rasulullah s.a.w. :-أ َنْتَ الـْمَعْرُوْفَ, وَاجْتَنِبِ الـْمُنْكَرَ وَانْظـُرْ مَا يُعْجِبُأ ُذُنـَكَ أَنْ يَقُوْلَ لـَكَ الـْقَوْمُ إ ِذَا قُمْتَ مِنْ عِنْدِهِمْ فـَأ ْتِهِ,وَانْظُر ِ الـَّذِىْ تَكْرَهُ أ َنْ يَقُوْلَ لـَكَ الـْقَوْمُ إ ِذَا قُمْتَ مِنْعِنْدِهِمْ فَاجْتـَنبْهُ. (رواه الجماعهKebajikan hendaklah kamau perbuat dan yang mana munkar hendaklah kamu jauhkan dan kamu fikir dan tilik lebih dahulu daripada kamu bertutur akan pertuturan yang mana suka dan manis telinga engkau mendengarnya, ditaqdirkan kalau pertuturan itu terhadap pada engkau ketika kamu berjauhan daripada penutur; maka pertuturan itu eloklah dikeluarkan dan sebaliknyapun begitu juga. (Riwayat Al-Jama’ah).
Tada serupa orang berimu dengna tidak berilmu
Firman Allah s.w.t.
قـُـلْ هـَلْ يـَسـْـتـَـو ِى الـَّذ ِيـْنَ يـَعـْلـَمـُوْن َ وَالـَّذ ِيـْن َ لَا يـْعـْلـَمـُوْن َ.
( الزمر اية 9)
Katakanlah tiada serupa orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan orang-orang yang tiada berilmu pngetahuan.
(Al-Zamr ayat 9)
Allah s.w.t menerangkan orang-orang yang tidak berilmu pengetahuan itu tidaklah serupa dan setaraf dengan mereka yang ada mempunyai ilmu pengetahuan. Justeru itu seorang itu hendaklah sentiasa meningkatkan ilmu pengetahuannya supaya ia di angkatkan darjatnya.

Allah s.w.t. menyeru jika tiada orang yang berilmu di dalam satu qariah itu untuk mengajar ilmu khusnya ilmu agama hendaklah sebahagian dari mereka keluar menuntut ilmu supaya apabilla mereka kembakli kelak boleh mengajarkan kepada mereka yang nasih tidak berilmu pengetahuan.

Firman Allah s.a.w.t.

فـَلـَوْلَانـَفـَرَ مـِنْ كـُلِّ فـِرْقـَةٍ مـِنـْهـُم ْ طـَاءِـفـَـة ٍ لـِيـَتـَفـَقـُّهـُوْا فـِى الـد ِّ يـْن ِ.
(النحل 122)

Ertinya: Mengapa tidak ada sekelompok pun dari golongan mereka itu yang berangkat untuk menambah ulmu pengetahuan agama.
(Al-Nakhl ayat 122)Bila kembali hendaklah mengajar kaumnya.

Sekembali mereka dari menuntut ilmu itu hendaklah mereka menyanmpaikan ilmu itu kepada mereka yangh masih tinggal di dalam keadaan tidan berilmu.

Firman Allah s.w.t.

وّلـِيُنـْذِرُوْا قـَوْمَهـُمْ إِذَا رَجَعـُوْا إِلـَيْهـِمْ
لَعـَلَّهُمْ يَحـْذَرُوْنَ . (التوبة: 122)

“Hendaklah mereka memberikan pengajaran kepada kaumnya apabila telah kembali kepada mereka nanti, mogoa-moga mereka berhati-hati (at-Taubat ayat 122)

Larangan Sembunyiukan Ilmu Pengetahuan.

Seorang itu adalah di tegah untuk menyembnunyikan ilmu pengetahuannya kepada masyarakat yang belum lagi berilmu.
Khususnya apabila mereka keluar pergi menuntut ilmu dan sekembalinya hendaklah mengajar mereka yang masih lagi belumberilmu teeutamanya dfidalamilmu aganmaIslam.

Berdosa menyembunyikannya.

Firman Allah s.w.t.
وَمـَن ْ يـَكـْتــُمـْهـَا فـَـإ ِ نـَّه ُآثـِـمٌ قـَلـْبـُهُ.
Barang siapa menyembunyi -kannya (penyaksian) Maka berdosalah hatinya.
(al-Baqarah 283)

KESIMPIULAN.

Allah s.w.t. mengangkatkan beberapa darjat kepada mereka yang berilmu pengetahuan tinggi. Maka sekalian Muslimin hendaklah mengambil peluang keemasan itu.
Firman allah s.w.t.

يـَرْفـَعُاللهُ الـَّذ ِيـْن َ آ مـَنـُوْا مـِنـْكـُمْ وَالـَّذِ يـْنَ

اُوْ ـُ الـْعـِلـءم َ دَرَجـَاتٍ (المجادلة 11)
Allah telah mengankat orang-orang yang beriman dari golongan kamu dan begitu pula orang-orang yang dikurniai ilmu pengetahuan beberapa darjat.
(Al-Mujadalah ayat 11)

Seakian, wassala mulaikum ……

----------------------------ooooooooooooooooo------------------------No comments:

Post a Comment