Saturday, October 2, 2010

Nilai Hidup Sendiri - Siaran 333
Mereka menuju ke alam yang lebih kekal dan mulia..

Allah menyampaiakan perjalanan itu kepada hujungnya...

Diciptakan alat untuk menyeberangi lautan untuk ke hujungnya..

CHE’ DAN BIN AHMAD,

E-mail – hjdan@myjaring.net.
Blogger – http://hjchedan.blogspot.comNilai Hidup Sendiri – Siaran 333

Agama yang diturunkan Tuhan dengan perantaran Rasul-rasulNya ialah memberi pimpinan bagi manusia di dalam usahanya memberi nilai hidupnya sendiri. Kerana dasar yang asali daripada jiwa manusia itu, kerana dia beakal dan berfikir, ialah mencari rahsia yang tersembunyi di belakang kenyataan ini.

Meskipun dimisalkan agama itu belum ada, namun manusia kerana fikiran dan akalnya sentiasa mencari hakikat itu. Iaitu hakikat daripada Alam, hakikat daripada manusia itu sendiri, hakiat daripada hidup dan hakikat daripada yang mencipta. Soal-soal inilah yang mempertinggi nilai ilmu pengetahuan, filsafat dan ilmu hikmat.

Maka banyakalah soal-soal yang tidak dapat dicarikan jawabnya oleh manusia dengan usahanya sendiri. Meskipun bagaimana payahnya mencari kerana perjalanan akal dan fikiran itu adalah terbatas. Sejauh-jauh perjalanan fikiran namun akhirnya akan bertermu pada satu perhentian, atau satu pematang yang tidak dapat dilampaui lagi. Alat-alat yang ada pada manusia tidak cukup buat melampaui batas itu. Sedang manusia masih tetap ingin hendak sampai ke sana.

Di sinilah nyatanya kasih Tuhah Yang Maha Tinggi terhadap kepada hambaNya. Disampaikannya perjalanan itu kepada ujungnya, tidak lagi terhenti ditengah jalan kerana tidak ada kesanggupan lagi. Diberinya manusia itu pimpinan. Diutusnya Rasul-rasulNya memberitahukan perkhabaran itu. Diberinya jambatan yang teguh dan kuat,untuk memperhubunbgkan Alam Kenyataan dengan Alam Ghaib. Diberinhya kenyataan pertunjuk bahawa dibelakang hidup yang sekarang ini, ada lagi hidup yang lebih kekal dan mulia.

Inilah yang dinamai kepercayaan, Iman, Aqidah.

Sekian dahulu untuk renungan bersama juga untuk hilai hidup sendiri di waktu pagi dan petang atau di kala anda sesak fikiran.
Insya Allah anda akan tenang kembali...

Wassala mualaikum............!
----------------ooooooooooo---------------

No comments:

Post a Comment