Saturday, October 2, 2010

Balasan Sombong, Bongkak dan Bakhil _Siaran 332Jangan kamu menyombong diri mu, kecantikan mu akan punah di satu hari nanti, percayalah....!

Daripada:


Hj. Che’ Dan bin Ahmad

E-mail – hjdan@myjaring.net.
Blogger – http:// hjchedan.blogspot.com/
Atau juga – http:// www. yahoo.com/


اسَّلآمُ عَـلـَيْكـُمْ وَرَحْمَـة ُاللهِ وَبَرَكــَتـُه

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَن ِ الرَّحِيـم ِ

Kesah Orang Bakhil –Siaran ke 302Pendahuluan.

Firman Allah s.w.t. di dalam al-Quran Surah Al-Qashash ayat 76- 82 yang bermaksud:

Ayat 76 – Sesungguhnya Qarun adalah salah seorang dari kaum Nabi Musa (bangsa Israil), kemudian ia aniaya kepada bangsanya. Telah Kami berikan kepadanya harta benda yang banyak, sehingga anak-anak kunci gudang-gudangnya amat berat dipikul oleh orang banyak yang kuat-kuat. Ketika kaumnya berkata kepadanya – Janganlah engkau terlalu bersuka ria, kerana Allah tidak mengasihi orang-orang yang sangat bersukaria itu.

Ayat 77. Hendaklah tuntut kampung akhirat dengan (kekayaan) yang diberikan Allah kepada engkau dan janganlah engkau lupakan bahagian (nasib) engkau dari dunia, dan berbuat baiklah (kepada manusia), sebagaimana Allah berbuat baik kepada engkau dan janganlah engkau berbuat bencana di muka bumi. Sesungguhnya Allah tiada mengasihi orang-orang yang memperbuat bencana itu.

Ayat 78. Qarun berkata: Aku memperoleh harta benda itu, adalah dengan ilmu pengetahuanku sendiri. Tiadakah ia tahu, bahawa Allah telah membinasakan di atrara umnat-umat yang sebelumnya orang-orang yang sangat kuat dari padanya dan lebih banyak mengumpulkan (harta). Tiada (perlu) diperiksa orang-orang yang berdosa tentang dosa-dosa yang diperbuatnya, (kerana telah maklum oleh Allah).

Ayat 79. Kemudian Qarun keluar kepada kaumnya dengan (memakai) perhiasannya. Berkata orang-orang yang menghendaki hidup di dunia: Hai kiranya, untuk kami seumpama (kekayaan) Yang didapat Qarun itu, sungguh dia mempunyai untung yang besar.

Ayat 80. Beerkata orang-orang yang berilamu pengetahuan: Celakalah kamu, pahala Allah terlebih baik untuk orang yang beriman dan ber’amal salih, tetapi tiadalah yang memperolehnya, melainkan orang-orang yang sabar.

Ayat 81. Kamudianh Kami benamkan Qarun itu berserta rumah-tangganya ke dalam bumi. Maka tak adalah satu kaum yang menolongnya, selain dari pada Allah, sedang dia tidak mendapat pertolongan.

Ayat 82. Orang-orang yang bercita-cita kemarin, supaya setempat dengan Qarun berkata: Ajaib, seolah-olah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakiNya di antara hamba-hambaNya dan menyempitkannya. Jikalau tiadalah Allah memberi kurnia kepada kami, niscaya Allah membenamkan kami pula. Ajaib, kerana sesungguhnya tiada menang orang-orang kafir itu.

Ulasan.

Dari apa yang di terangkan oleh al-Quran akibatnya mereka yang sombong, bongak dan bakhil, maka itulah balasannya. Pada hari ini tiadalah hairan sekali, peristiwa Tsunami masih teringat oleh kita sekalian, itulah balasannya kepada mereka yang berkenaan.

Semoga akan menjadi ingatan dan tauladan kepada mereka yang bersangkutan itu.

Sekian. Wassala mulaikum..........!


----------------OOOO-----------

No comments:

Post a Comment