Friday, February 26, 2010

Halal Dan Haram - Siaran 162
Che’ Dan bin Ahmad.
E-mail – hjdan@myjaring.net.
Blogger – http:// hjchedan.blogspot.com/
Atau juga – http:// www. yahoo.com/


HALAL DAN HARAM – SIARAN KE 162


Pendahuluan.

بِسْمِ اللهِ الــرَّحْمـَنِ الــرَّحـِيـْم ِ.

Segala pujian bagi Allah s.w.t. Tuhan yang mencipta segala kejadian. Selawat dan salam ke atas Junjungan Besar Nabi Muhammad s.a.w. serta keluarga dan sahabat-sahatnya sekalian.

Penulis bersyukur kepada Allah s.w.t. kerana atas limpah kurniaNya dapat penulis meneruskan penyampaian Siaran Blog ini sebagai sumbangan jariah penulis kepada masyarakat Islam di negara ini. Penulis telah pun menyampaikan dalam berbagai bentuk pengajaran dalam Blog-blog yang lalu dan hari ini kembali lagi menyambung membicarakan ehwal Agama Islam bagi memberi bermanafaat kepada kaum Muslimin dan Muslimat sekalian.


MASALAH HALAL DAN HARAM – SIARAN KE 162

1.. Benda dan Perbuatan Yang Halal.

Satu benda atau suatu perbuatan itu tidak terlepas dari lima perkara:
a. Halal.
b. Haram.
c. Syubhat.
d. Makkruh.
e. Mubah.

2..Makanlah yang halal.

a. Terhadap barang yang halal secara mutlak kita di suruh oleh Allah untuk memakannya, sedangkan terhadap yang haram kita disuruh untuk menjauhkannya.

b. Kerana makanan yang halal itu dapat menambah cahaya iman dan membuat terkalbulnya doa, dan makanan yang haram dapat menggelapkan hati, serta terdindingnya doa kita.

c. Firman Allah s.w.t.يـَأَيـُّهَا النـَّاسُ كـُلُوْا مِمَّا فِى الْأ َرْضِ حَلَلًا طَيِّبًاوَلآ تـَتـِّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ج إِنَّهُ لَكُمْ عـَدُوٌ مـُبـِين ٌ.(البقرة 168)

Ertinya: Wahai sekalian manusia ! Makanlah sebahagian dari makanan yang ada di bumi ini, yang halal dan baik, dan janganlah kamu menuruti langkah syaitan, sesungguhnya itu adalah musuh kamu yang nyata. (Al-Baqarah 168)Firman Allah s.w.t. :

كـُلـُوْا مـِن َ الطـَيـِّبـَاتِ وَاعـْمـَلـُوْا صَالِحًا.

Makanlah dari yang baik (halal) dan kerjakanlah amalan soleh
(Al-Mukminum ayat 51)

Huraian Ayat :Dalam ayat di atas kita di perintahkan oleh Allah s.w.t. untuk memakan makanan yang baik-baik (halal), itu berarti kita disuruh untuk berusaha dan bekerja mencari makanan-makanan yang halal. Hal ini sama dengan kita diperintahkan untuk solat, berarti kita diperintah untuk melaksanakan wudhuk.

Firman Allah s.w.t.

وَلآ تــَأ ْ كـُلـُوْا أ َمـْوَا لـَكـُمْ بـَيـْنـَكـُمْ بـِا لـْبـَاطـِل ِ.

Jangankah setengah kamu memakan harta setengah yang lain dengan secara kebatilan. (Al-Bqarah ayat 188
Ulasan Ayat :

Allah s.w.t. telah memerintahkan kita memakan barang-barang yang baik sebelum membuat amalan yang soleh. Makanan yan baik itu maksudnya makanan yang halal oleh syarak. Dan janganlah kamu memakan secara kebatilan yakni secara haram.

3...Riba Itu Haram.

يـَأَ يُّهـَا ا لـَّذ ِيـْنَ آ مـَنـُوْا اتـَّقـُوْا اللهَ وَذَرُوْا مَا بـَقـِيَ مـِنَ الـرِّبـَا
إ ِنْ كـُنـْتـُمْ مـُؤْ مـِنـِيـءنَ. (ألبقرة 278
Ertinya:Wahai orang-orang yang beriman takutlah kepada Allah dan tinggallah sisa-sisa dari riba jika kamu sekalian sebenarnya orang-orang Mukmin.
(Al-Baqarah 278

Firman Allah s.w.t. :

وَأِنْ تـُبـْتـُمْ فـَلـَكـُمْ رُؤُ سُ أ َمـْوَا لـِكـُمْ.

Artinya: Jika kamu bertaubat maka bolehlah kamu mengambil semula pokok harta kamu. (Al-Baqarah 279)

Firman Allah s.w.t. :

وَمـَنْ عـَادَ فـَأ ُوْ لَـءِـك أ َصْحَابُ النـَّارِ هـُمْ فـِيـْهـَا خـَالـِدُوْنَ.

Artinya: Dan barangsiapa mengulangi lagi, maka mereka itu adalah ahli-ahli neraka. (al-Baqarah 275)

Maksud Ayat :

Allah s.w.t. telah menjanjikan pemakan riba pada permulaan kalinya dengan peperangan dari Allah, dan pada pengakhirnya dengan ancaman masuk neraka. Ayat-ayat yang berhubung dengan perkara yang halal dan yang haram amat banyak sekal
i
.
4.. Tidak akan mencapai keimanan

Seseorang itu tidak akan mencapai keimanan yang haqiqi sehingga ada padanya empat perkara
:

(1). Menunaikan segala fardhunya dengan di iringi sunat-sunat.
(2). Memakan yang halal dengan penuh kewaraknya.
(3). Menjauhi segala larangan Allah lahir dan batin.
(4). Bersabar dalam keadaan serupa itu sehingga ke akhir hayatnya.
5..Jenis-jenis Yang halal dan Haram.

Haram kerana sesuatu sifat pada zatnya ialah seperti arak, daging babi, anjing dan komponennya. Yang haram itu semuanya kotor, dan mempunyi unsur-unsur yang merosakkan akal. Yang halal itu semuanya baik dan suci.

Firman Allah s.w.t. :

• إِ نَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتـَة َ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنـْزِيرِ ِوَمَا أ ُهـِلَّ بـِهِ لِغـَيْرِ اللهِ فـَمَنِ اضْطُرَّغـَيرَبـَاغ ٍ وَلَاعـَادٍ
فَلاَ إِثـْمَ عـَلَيهِ ج إِ ِنَّ اللهَ غـَفُورٌرَّحـِيمٌ . (البقرة 173Bermaksud:” Sesunguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam kedaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-Baqarah 173 )Firman Allah s.w.t. :يـُرِيدُ اللهُ بـِكـُمُ الـْيـُسْرَ وَلَا يـُرِدُ بِكُمُ الـْعُسْرَErtinya: Allah berkehendak memberikan kemudahan bagi kamu,dan Dia tidak menghendaki memberikan beban kesukaran kepada mu.
(Al-Baqarah 185)

Firman allah s.w.t .:

مَا يـُرِدُ اللهُ لـِيَجْعل َعـَلَيـْكْمْ مِّنْ حـَرَجٍ وَلـَكِنْ يـُرِيـدُ لـِيُطَهـِّرَكُمْ


وَلـِيُـتِمَّ نِعْمـَتـَهُ عـَلـَيْكُمْ لَعـَلـَّكُمْ تـَشْكُرُونَ . (المأيده 6
Maksudsnya:
Allah tidak menghendaki untuk memberikan kamu sesuatu beban yang berat, tetapi Dia berkehendak untuk membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatNya kepada mu supaya kamu berterima kasih.
(Al-Maidah 6)


6.. Jenis-Jenis yang haram.

Haram kerana sesuatu sifat pada zatnya ialah seperti arak, daging babi, anjing dan komponennya. Yang haram itu semuanya kotor, dan mempunyi unsur-unsur yang neroskkan akal. Yang halal itu semuanya baik dan suci.


7.. Semua benda-benda yang dimakan yang terdapat di atas muka bumi ini tidak terkeluar dari tiga bahagian:-a. Benda galian sepert garam dll.
b. Benda tumbuh tumbuhan.
c. Binatang-binatang.

8.. Benda-benda galian.

Terdiri dari beberapa bahagian bumi dan segala yang keluar dari bumi, maka hukumnya halal, kecuali jika ia mendatangkan mudarat bagi orang memakannya, atau terdapat seperti racun dan kekotoran yang jijik yang boleh merosakkan akal fikiran pemakannya.

9.. Tumbuh-tumbuhan.

Segala tumbuhan tidak haram memakannya, kecuali ada unsur-unsur
yang boleh merosakkan akal fikiran dan memusnahkan kehidupan atau menggangu kasihatan seperti pohon ganja, arak, dan segala yang boleh memabukkan.

9.. Binatang-binatang.

Segala binatang terbahagi kepada yang boleh dan yang tidak boleh di makan. Yang boleh di makan itu hanya disembelih dengan sembelihan yang di aturkan oleh syariat Islam. Yang mati begitu sahaja sebagai bangkai maka haram di makan, kecuali ikan. Anjing dan babi serta anak cucu yang terbit darinya adalah haram.

10.. Tingkatan halal dan haram.

Terbahagi kepada empat bahagian:
(1) Orang yang menjauhkan diri dari segala perkara haram yang dipetuakan oleh syariat Islam.

(2) Orang yang dengan menghindarkan diri dari perkara yang syubhat kerana takut kemungkinan berasal dari yang haram.

(3) Orang yang Warak terhadap perkara yang tiada smar-samar lagi
tenteng penghalalnya, tetapi dikhuatiri akan menarik kepada yang haram,
iaitu seperti meninggalkan perkara yang harus dilakukan kerana bimbang
kalau-kalau perkara itu tidak harus dilakukan.

(3) Orang yang Warak melakukan sesuatu yang sememangnya tidak ada apa-apa yang menghalangnya atau tidak berdosa, akan tetapi dilakukannya atau diperolehinya bukan kerana Allah dan tidak pula atas niat bertaqwa kepada Allah, atau menguatkan diri untuk beribadat kepadanya.


11..Yang haram maka pendahuluannya juga haram.

Islam mengharamkan perbuatan zina, maka semua pendahuluannya adalah haram dan apa saja yang dapat membawanya kepada perbuatanan itu, adalah haram. Seperti berdua-duaan, bercampur dengan bebas , gambar-gambar bogel, nyanyi-nyanyian kegila-laan adalah haram. Seperti arak, Rasulullah melaknat kepada yang meminumnya, yang membuatnya, yang mengeluarkannya, yang membawanya, yang mengedarkannya, yang diberinya, yang menjualnya, yang bekerja dengan urusannya, yang menyimpannya, yang membantu meminjam perkakas untuknya, dan seterusnya selagi ada kaitan dengannya.Seperti arak, Rasulullah melaknat kepada yang meminumnya, yang membuatnya, yang mengeluarkannya, yang membawanya, yang mengedarkannya, yang diberinya, yang menjualnya, yang bekerja dengan urusannya, yang menyimpannya, yang membantu meminjam perkakas untuknya, dan seterusnya selagi ada kaitan dengannya.


12.. Tukang Sihir.

Rasulullah saw menilai sihir sebagai salah satu dari dosa-dosa besar yang boleh merosak dan menghancurkan sesuatu bangsa sebelum terkena kepada peribadi dan dapat menurunkan darjat pelakunya di dunia ini sebelum pindah ke kampung akhirat.

13.. Memakai Tangkai/Azimat.

Islam melarang keras kepada umatnya untuk memakai atau bergantung kepada tangkal atau azimat kerna yang demikian itu, dapat melunturkan dan menghilangkan kemurniaan Tauhid yakni ada benda selain dari Allah yang boleh di harapkan. Mereka juga akan terjatuh ke dalam amalan syirik.

14.. Yang DiHaramkan dalam Akhlak.

a. Amalan riyak.

b. Riyak adalah menampakkan atau memperilihatkan sesuatu amalam ibadat kepada orang lain supaya dihormati dan disanjunginya. Misalnya seorang yang melakukan solat, zakat, haji, bersedekah, membaca al-Quran dengan motif ia adalah seorang yang hafal Quran dan sebagai lagi.

c. Perbuatan itu adalah diharamkan

Haram derhaka kepada kedua ibubapa.
Firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

“Dan Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada ibu bapanya, ibunya telah mengandung dia dengan suaah-payah dan melahirkannya dengan susah payah pula; mengandung dan dan menyusukannya selama 30 bulan.
(Al-Quran )

15.. Membuat Ghibah (Fitnah)adalah haram.

Firman Allah swt dalam al-Quran surah Al-Hujrat ayat 12) Bermaksud:
“Hai oranng-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari persangka, sesungguhnya sebahagian perasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu memfitnah sebahagian yang lain.”

Sukakah salah seorang di antara kaumu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha Penyayang. (Al-Hujarat ayat 12
Ulasan ayat:-

Ghibah atau memfitnah adalah menyebut-nyebut keburukan orang lain di belakang orang yang yang bersangkutan, yang apabila orang itu mendengarnya ia menjadi marah. Keburukan yang dibiacrakan itu baik tentang keadaan dirinya sendiri atau keluarganya, badannya atau akhlaknya. Islam melarang perbuatan yang demikian.

Ghibah adalah haram hukumnya , bahakan termasuk dosa besar, sebab mengandungi ancaman yang buruk sesama Islam. Ada juga Ghibah yang boleh dilakukan iaitu “Untuk mengadukan orang yang menganiya padanya kepada Hakim atau pihak yang berwajib untuk meneylesaikan aduannya.”

16..Perbuatan Dusta.

Firman Allah s.w.t.:


إِنـَّمَا يـَفـْتـَرِى الـْكَذِبَ الـَّذِينَ لَا يـُؤْمـنُون َ بـِءَـايـَتِ اللهِ ج وَأُوْلَـءِـكَ هـُمُ الـْكـَذِبـُون

Artinya: “Sesungguhnya yangmengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orangyang penmdusta. (Al-Nahl ; 105


17..Peringkat-peringkjat syubhat.

Sabda Rsulullah s.a.w.: (284)

ا َلْحَلاَلْ بَيْنُ وَالْحَرَامُ بَيْنُ وَبَيْنَهُمَا أ ُمُوْرً مُشـْتـَبِهَاتً لَا يَعْلَمُهَا كَثـِيْرً مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتـَّقَى الشُّبَهَاتِ فـَقـَدِ
اسْتـَبْرَأَ لِعِرْ ضِهِوَدِيْنِهِ وَمَنْ وَقَعَ فَي الـْحَرَامِ كَالرَّاعِيْ حَوْلَ الْحِمَي يُوْشِكُ أ َنْ يَقَعَ فـِيْهِ.Ertinya:
Sesungguhnya yang halal itu telah nyata, dan yang haram juga telah nyata dan di antara kedua perkara yang masih diragukan, yang kebanyakan orang ramai tiada mengetahui, orang-orang yang memelihara diri dari perkara-perkara yang syubhat itu, samalah seperti orang yang telah melindungi agamanya dan kehormatannya.Orang yng tergelincir ke dalam perkara-perkara yang syubhat itu akan tergelincir pula ke dalam perkara haram, laksana seorang pengembala yang sedang mengembala di sekitar tempat larangan, akhirnya ia lalai, lalu memasuki tempat larangan itu.


Ulasan Hadis.

Hadis tersebut merupakan suatu nas yang menunjukkan tiga bahagian dari peringkat hukum:

a. Perkara Syubhat yang jarang diketahui orang ramai.
b. Perkara Halal yang sudah jelas.
c. Perkara Haram yang sudah diketahui hukumnya.

Perkara Syubhat.

Syubhat ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan iaitu adanya keraguan pada sebab-sebab yang menghalalkan atau nemengharam-kannya. Kiranya kemungkinan dua-dua itu halal dan haram sama maka dikembalikan pada hukum yang telah ada sebelumntya.

Hukum inilah yang harus di pegang, dan tidak boleh di tinggalkan perkaranya terbiar di dalam keraguan terus menerus, kemudian andaikata sesuatu kemungkinan baru di timbulkan, mengalahkan (mengatasi) kemungkinan yang telah ada serta dibuktikan dengan dalil-dalil yang kuat dan muktabar (sah) maka hendaklah di hukumkan menurut kemungkinan yang baru yang telah mengatasi ituUlasan perkara syubhat.(1) Perkara yang telah nayata pengharamannya sebelum itu, kemudian timbullah keraguan dalam dalil atau hujah untuk menghalalkannya, perkara serupa inilah yang dikatakan syubhat yang harus dijauhi, dan diharamkan memberanikan diri untuk menghalalkannya.

(2) Perkara yang diketahui penghalal- nya, lalu timbullah keraguan
dalam dalil atau hujah untuk mengharam- kannya, maka hukumnya yang
diberatkan ialah halal dan harus dipegang dengan hukuman yang tersebut

(3) Perkara yang asalnya sudah jelas haram, akan tetapi timbullah
sesuatu sebab yang mewajibkan perkara itu menjafdihalal dengan
suatu sangkaan yangh kuat, sedangkan perkara itu masih juga
dalam keraguan, hanya yang patut diberatkan ialah penghalalnya.Dalam perkara serupa ini haruslah diperhatikan sebabnya terlebih
dahulu kiranya kemungkinan penghalalnya bersandar kepada suatu
sebab yang muktabar dalam hukum syariat, Maka hukum yang dipilih
untuknya ialah halal. Hanya menjauhi dikira suatu kewaraknya.

Misalnya:

Seorang pemburu memanah saekor buruan, tetapi binatang itu dapat melarikan diri, sehingga bila dia ditemui didapati binatang itu sudah mati, dan tidak ada tanda-tanda lain pada badan binatang itu hanya anak panah pemburu itu saja, pada hal berkemungkinan sekali bahawa binatang itu mati kerana jatiuh terhempas atu kaerana sebab-sebab lain, bukan kerana anak panah pemburu tadi.
Maka dalam hal yang serupa ini hukum yang dipilih oleh syariat ialah halal. Kerana luka tersebab anak panah tadi adalah sebab yang lahir yang menjadikan binatang itu kerana terkena anak panah dan bukan kerana lain. (286)

Wassala mualaikumSelamat Bertemu Lagi Dalam Program Blog ini.SELESAI.------------------

No comments:

Post a Comment